Teacher Today

Учителот денес
Учителот и социјалните мрежи.
-Ги употребува социјалните мрежи,
-Се инспирира од нови идеи,
-Употребува ресурси во училницата,
-Останува во тренд со вести и новости од светското образование,
-Се поврзува со други едукатори,колеги,
-Учествува во онлајн заедници,
-Следи едукатори,колеги,компании,организации,
-Дава подршка и постојано професионално се развива и учи.
Teacher today
Teacher and social media
I use social media
Get inspired with new teaching ideas
Find resources for my classroom
Stay on top of trends and news
Connect with other educators
Participate in an online community
Follow educator,companes,organization
Find teacher discounts and ideas
Get support
#QualityEducation,#GlobalGoals,#TeacherVioleta
#Ambasador Lab school. #NatGeo.Educator,#Awarded Etwinner#,MIEEducator,#FlipGrid Educatorreceived_309586349694490

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Онлајн курс

Made with Padlet
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Global teacher Award

МАКЕДОНИЈА
Четворица наставници од Македонија меѓу најдобрите во светот, меѓу нив и охриѓанката Виолета Петковска

Македонските наставници Аида Петровска, Елизабета Николовска, охриѓанката Виолета Петковска и Георгина Димова од Македонија се меѓу 100 најдобри наставници во светот.

Наградата за најдобар наставник во светски рамки “Global Teacher Awards” им се доделува на наставниците кои даваат особен придонес во својата професија како на локално така и на глобално ниво. На овој избор за најдобар наставник беа предложени наставници од 70 земји, а од илјадници наставници избрани се 100.

Изборот на најдобри наставници е спроведен од Alert Knowledge Services (AKS) од Индија кој соработува со училишта од целиот свет на едукација на директори на училишта, наставници, библиотекари, советници во образование со една единствена цел – изградба на подобро општество преку образование. Во средина на септември се планира конференција на која ќе се доделат награди за добитниците: трофеи, сертификати, беџови, како и можност за презентација на досегашната работа и промоција на образованието на земјата од која доаѓаат кандидатите.

https://www.ohridnews.com/chetvorica-nastavnici-od-makedoni-a-me-u-na-dobrite-vo-svetot-me-u-niv-i-ohri-anka/opyright Ohridnews 2006-2019. All rights reserved.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Report

https://astronomerswithoutborders.org/member-reports/5047-report-stars-over-the-city-of-ohrid.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Сертифициран Едукатор Национална Географија

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2266873080093387&id=100003121509539

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Eko rabotilnica

FB_IMG_1561133486272FB_IMG_1561321874923.jpgЕКО РАБОТИЛНИЦА
НЕМАМЕ РЕЗЕРВНА ПЛАНЕТА

Наслов на активноста: Боја –Контрасти на бои-Изработки со еколошки текстови,пораки,изработки..
Времетраење на активноста: 2 наставен час
Наставник:Виолета Петковска -ОУ„Кочо Рацин“-Охрид -Македонија
Цели на активноста:
Ученикот/ученичката:
да се запознаваат со последиците од загадувањето.
-дискутираат за начини како да ја зачуваме нашата планета чиста,вода воздух,почва.
да развива вештини за соработка и тимска работа со ученици .

Развивање на еколошка свест за чиста околина и чиста Планета.
да развива почит кон планетата Земја.FB_IMG_1561321868159.jpg

Подготовка за активноста:
Заедничко планирање иа активностите.
Изработка и умножување на работни материјали;
Формирање на групи по 5 ученици .
Обезбедување на простор и други услови за успешна реализација на активноста.

Ресурси:
листови хартија во боја (А4 формат);
маркер и фломастери или боички;
хамери

Воведна активност
На секоја од петте групи има ставено по еден лист во различна боја.На секој ученик на челото му се лепи квадрат во една од петте бои од самолеплива хартија.Задача на секое дете е да седне кај онаа клупа што е означена, со иста боја како таа што ја има на челото,но при тоа децата не смеат да зборуваат помеѓусебе.

Главна активност
Учениците се запознаваат дека ќе работат на еко тема-Немаме резерва Планета.

На учениците им се даваат насоки за работа.

На учениците им се кажува дека треба сите активно да учествуваат во работата на нивната задача и дека на крај секоја група ќе треба да го презентира својот продукт.
Се внимава учениицте да се доживуваат рамноправно во текот на работата.
Во текот на целото време на работа на задачата се следи соработката и се поттикнуваат на што поголема меѓусебна и директна интеракција,кретивност и творештво.

Завршна активност и рефлексија

1. Накусо го презентираат сработеното пред другите.
На едно место ги ставаме изработките-правиме изложба.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Eko rabotilnica

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment